Povodom upita vezanog uz obveze plaćanja doprinosa prema primicima od imovine u nastavku odgovaramo. Odredbama članaka 9. stavka 1. Zakona o doprinosima (Narodne novine br. 84/08.,152/08.,94/09.,18/11.,22/12.,144/12. – dalje u tekstu Zakon) propisani su jedinstveni nazivi osnova obveznoga mirovinskog i obveznoga zdravstvenog osiguranja te osiguranja za slučaj nezaposlenosti prema radnom i/ili socijalnom statusu te je točkom 13. propisano da jedinstveni naziv ostale samostalne djelatnosti obuhvaća obvezno osigurane osobe prema članku 11. točki 5. Zakona o mirovinskom osiguranju i članku 6. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Člankom 7. točkom 5. Zakona propisano je da ostale samostalne djelatnosti jesu djelatnosti fizičkih osoba s obilježjem samostalnosti, trajnosti i namjere stvaranja izvora dohotka ili dobiti i po osnovi obavljanja tih djelatnosti upisane su u registar obveznika poreza na dohodak te su po toj osnovi obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a nositelju je ta djelatnost osnovno zanimanje i po toj se osnovi, sukladno propisima o obveznim osiguranjima, smatra obvezno osiguranom osobom, a to su, između ostalih, "5.3. djelatnosti osoba koje ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak ...