Vezano uz zaprimljenu zamolbu gospodina "A" od 1. veljače 2012. godine, kojom je od Ministarstva financija, Porezne uprave - Središnjeg ureda zatražena informacija koje sve institucije imaju pravo tražiti podatak o osobnom identifikacijskom broju prilikom upisa u službenu evidenciju, u nastavku odgovaramo. Prema odredbi članka 5. stavka 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08.), obveznici osobnog identifikacijskog broja (u nastavku: OIB), kojima se OIB određuje i dodjeljuje, jesu: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, te strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Odredbom članka 5. stavak 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju propisano je da su korisnici osobnoga identifikacijskog broja koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka: državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači, odnosno jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti. Člankom 5. stavkom 3. Zakona o osobnom identifikacijskom broju definira se službena evidencija koja podrazumijeva ...