Na zaprimljeni upit o određivanju i dodjeljivanju osobnoga identifikacijskog broja za osobu koja je preminula prije primjene osobnoga identifikacijskog broja, u nastavku odgovaramo. Odredbom članka 5. stavak 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08., dalje: Zakon) obveznici odnosno osobe kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje su: 1. hrvatski državljani, 2. pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske te 3. strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Člankom 3. stavak 8. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 1/09. i 117/10., dalje: Pravilnik) propisano je da se zatečenim osobama smatraju obveznici broja, i to: hrvatski državljani rođeni prije 1. siječnja 2009., pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske koje su osnovane prije 1. siječnja 2009. te strane osobe kod kojih je povod za praćenje nastao prije 1. siječnja 2009.. Nadalje, sukladno članku 17. Pravilnika radi određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja zatečenim osobama, Ministarstvo financija – Porezna uprava trebala je: 1. identificirati zatečene osobe zaključno sa 31. prosinca 2008., 2. odrediti i dodijeliti osobne identifikacijske brojeve zatečenim osobama i 3. uspostaviti uređene parove MBG-OIB, sistemski broj-OIB, evidencijski broj stanca ...