Povodom upita Klasa: 102-05/07-01/29 Ur. broj 344-17/4-07-1 od 6. lipnja 2007. kojim tražite pojašnjenje poreznog statusa osoba koje su upisane u Upisnik o obavljanju ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu i osoba kojima je odobreno iznajmljivanje plovila odgovaramo u nastavku. S početkom primjene Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02.) odnosno od 1. siječnja 2003. Porezna uprava preuzela je od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) podatke o svim osobama koje su prijavljene na osiguranje po raznim osnovama a sami su dužni plaćati doprinose za osobno osiguranje pa tako i o osobama osiguranima po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti (obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnih zanimanja te samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva). Uspoređujući te podatke s podacima Porezne uprave o osobama koje su upisane u registar obveznika poreza na dohodak a po osnovi ostvarivanja dohotka od samostalne djelatnosti došlo se do zaključka da postoji znatan broj osoba koje obavljaju razne samostalne djelatnosti i po toj su osnovi obveznici poreza na dohodak ali nisu obvezno osigurani što znači da niti ne plaćaju doprinose za obvezna osiguranja. Kako je jedan od glavnih ciljeva i zadataka ...