Navedenim dopisom zatražili ste mišljenje u vezi upisivanja Kaznionice kao ustrojstvene jedinice Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa u registar obveznika PDV-a. Kako se navodi, u sklopu Kaznionice djeluje Odjel za rad i strukovnu izobrazbu sukladno odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora (Narodne novine br. 128/99. do 150/13.). U Odjelu je nekoliko radionica u koje su zatvorenici raspoređeni na rad. Sredstva ostvarena radom zatvorenika koriste se kao dopunska sredstva za potrebe programa izvršenja kazne zatvora i prihod su Kaznionice te se koriste za naknade za rad zatvorenika, za tekuća i investicijska ulaganja, nabavu sirovine i materijala potrebnih za rad te ostale namjene. U grafičkoj radionici zatvorenici tiskaju obrasce za potrebe drugih kaznionica koje se ne naplaćuju te obrasce za potrebe sudova i državnih odvjetništava koje isti plaćaju uplatom na žiro račun Kaznionice. U vezi navedenog odgovaramo u nastavku. Sukladno odredbama članka 6. stavka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, dalje u tekstu: Zakon) poreznim obveznicima ne smatraju se tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga ...