Zaprimili smo upit udruge "A" u kojem traže mišljenje o upisu predmetne udruge u Registar udruga Republike Hrvatske, a vezano uz djelatnost udruge navedene člankom 7. Statuta, kojim je utvrđeno da je njena djelatnost, između ostalog, i sljedeće: - "okupljanje članova radi igranja raznih društvenih igara radi kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena i druženja; - organiziranje susreta i turnira u društvenim igrama; - održavanje radionica u svrhu edukacije i razmjene iskustava radi boljeg igranja društvenih igara te razvijanja kreativnosti igrača". Odredbama članka 3. stavka 2. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09. – dalje: Zakon) propisano je da se igre na sreću na području Republike Hrvatske mogu priređivati jedino na temelju ovoga Zakona, odluke Vlade Republike Hrvatske i odobrenja Ministarstva financija. Dopisom ovog tijela KLASA: 461-01/10-01/115, URBROJ: 513-07-21-07/10-01 od 26. siječnja 2010. godine dano je mišljenje uredima državne uprave u vezi priređivanja turnira u igrama na stolovima s kartama koje žele radi promidžbe organizirati udruge, u kojem je između ostaloga dana uputa uredima državne uprave da ubuduće ne odobravaju upis udruga u Registar udruga Republike Hrvatske ako za djelatnost imaju promidžbu igara na sreću s kartama. Međutim, što ...