Središnji ured Porezne uprave zaprimio je upit u vezi ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost obrtnika obveznika poreza na dohodak. Postavljeno je pitanje da li je za obvezni ulazak u sustav PDV-a propisan iznos prometa od 230.000,00 kuna prema naplaćenim ili prema izdanim računima godišnje.   U vezi navedenog Središnji ured Porezne uprave dao je svoje mišljenje iz kojeg dio citiramo u nastavku.   ... "u slučaju da je obrtnik obveznik poreza na dohodak u prethodnoj kalendarskoj godini ostvario vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga veću od 230.000,00 kuna, bez obzira jesu li te isporuke naplaćene ili ne, obvezan je najkasnije do 15. siječnja tekuće godine nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a (Obrazac P-PDV) radi upisa u registar obveznika PDV-a te tada na računima obračunava PDV i ima pravo na odbitak pretporeza od dana upisa u registar obveznika PDV-a, odnosno od 1. siječnja tekuće godine."   Ovo službeno mišljenje u cijelosti naši pretplatnici mogu vidjeti klikom miša ovdje.     Nemate vremena za čitanje novosti ili mišljenja? Upravo se po tome razlikujemo od drugih ... nudimo rje&scaron ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.