​Na zaprimljeni dopis obveznika iz dostavnog spiska o tome da li se osobni identifikacijski broj smije upisivati na članske iskaznice udruge, u nastavku odgovaramo. Prema odredbi članka 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08., dalje: Zakon) propisano je da je osobni identifikacijski broj stalna identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. Obveznici broja definirani odredbom članka 5. stavka 1. Zakona, obvezni su prema odredbama članka 6. Zakona koristiti dodijeljeni im osobni identifikacijski broj na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja, na ispravama koje koriste u obavljanju poslova svoje djelatnosti (računima, potvrdama i sličnim ispravama) te u elektroničkom poslovanju i poslovima platnog prometa, a isto tako obvezni su koristiti osobni identifikacijski broj drugog obveznika broja na računima prema posebnim propisima, u izvješćima, prijavama i obrascima na kojima se navode drugi obveznici broja, a koji se podnose ili dostavljaju korisnicima broja. Odredbama članka 9. stavaka 1. i 2. Zakona propisano je da se određeni i dodijeljeni osobni identifikacijski broj upisuje u Potvrdu o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju i služi kao osnova za upis u sve službene ...