Interesirate se za potrebnu dokumentaciju pri unosu/uvozu vozila N1 kategorije (npr. Mercedes Sprinter, Peu­geot Boxer Furgon, Citroen Jumper Furgon itd.) te pitate kako možete saznati točan iznos trošarine, kao i postoje li neka ograničenja s obzirom na starost i ekološki normu vozila, odnosno ima li razlike ako se vozilo kupuje na obrt ili pravnu osobu. Ako vozilo uvozite iz treće zemlje (države koja nije čla­nica Unije), radi se o uvozu vozila i takvo vozilo je potreb­no staviti u carinski postupak puštanja u slobodni promet (carinjenja) podnošenjem odgovarajuće carinske deklara­cije (bez obzira uvozi li se vozili na obrt ili tvrtku). De­klaracija se podnosi carinskom uredu kojem se podnese roba (vozilo), a za Vas ju podnosi zastupnik (otpremnik, odnosno špediter) kojeg izaberete i ovlastite. Za detaljnije obavijesti o provedbi postupka obratite se zastupniku te carinskom uredu koji će ga provoditi. Nakon što uvozno vozilo bude pušteno u slobodni pro­met, obavlja se obračun i naplata posebnog poreza na mo­torna vozila te obračun i naplata naknade za gospodarenje otpadnim vozilima (postupak je identičan kao i za vozila unesena iz Europske unije). Sukladno čl. 5. st. 1. t. 1. Zakona ...