U vezi Vašeg pitanja glede pravila i procedura pri unosu i iznosu gotovoga novca preko granice od strane fizičkih osoba, izvješćujemo Vas o slijedećem: Unošenje i iznošenje novca (gotovine) i vrijednosnih papira, kao i ograničenja u vezi s istime, granične carinske ispostave nadziru sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o deviznom poslovanju (Narodne novine br. 96/03. i 140/05.), te Odluke o unošenju i iznošenju gotovine, čekova i materijaliziranih vrijednosnih papira (Narodne novine br. 111/03.). Unos strane valute i vrijednosnih papira u Republiku Hrvatsku, kako od strane domaćih tako i stranih fizičkih osoba slobodan je i bez ograničenja u svoti. Iznošenje strane valute ograničeno je isključivo za hrvatske državljane na 3000 EUR-a u gotovini, dok je za veću svotu potrebno odobrenje Hrvatske Narodne Banke. Unos i iznošenje domaće valute tj. kuna ograničen je na iznos od 15.000 kuna, kada se radi o hrvatskom državljaninu, dok unos većega iznosa podliježe posebnom odobrenju Hrvatske narodne banke. Sukladno Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o unošenju i iznošenju gotovine, čekova i materijaliziranih vrijednosnih papira (Narodne novine br. 69/06.), unos i iznošenje domaće valute od strane nerezidenta, tj. stranih ...