Pojašnjenje vezano uz postupak unosa/uvoza/kupnje osobnog vozila gospodina O.V.Z. notificiranog kao voditelja Predstavništva EK u RH od 01. 07. 2019.. Člankom 15. st. 1. t. 7. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13., 115/16. i 127/17.) propisano je da se posebni porez na motorna vozila ne plaća ako su namijenjena za osobne potrebe stranog osoblja institucija Europske unije u Republici Hrvatskoj. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da gosp. Z. ispunjava uvjete za oslobođenje od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila kako je propisano citiranom odredbom Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.

...