Postavljate pitanje u ime nizozemske tvrtke koja se namjerava baviti unosom vina u Republiku Hrvatsku. U nastavku postavljate pitanje kojim tražite pojašnjenje vezano uz zakonito postupanje prilikom unosa vina iz države članice Europske Unije u Republiku Hrvatsku. Prijemom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske Unije, započela je puna primjena novih propisa hrvatskog trošarinskog sustava, a to su: Zakon o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) koji između ostalog, uređuju trošarinski sustav oporezivanja alkohol i alkoholna pića (među koja ubrajamo i vino) te Pravilnik o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13., 11/14. i 70/14.) koji uređuje postupanje u primjeni Zakona o trošarinama. Sukladno odredbi čl. 44. st. 1. Zakona o trošarinama, svaka pravna ili fizička osoba koja želi poslovati s trošarinskim proizvodima u Republici Hrvatskoj mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugog događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu navedenog Zakona. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se na Obrascu PUR koji je tiskan u Prilogu 14 Pravilnika ...