U Ministarstvu financija, Carinskoj upravi, Središnjem uredu zaprimljen je putem elektroničke pošte Vaš podnesak u kojem postavljate pitanje u ime tvrtke koja se namjerava baviti unosom vina u Republiku Hrvatsku. U nastavku postavljate pitanja kojima tražite pojašnjenje vezano uz zakonito postupanje prilikom unosa vina iz države članice Europske Unije u Republiku Hrvatsku te zakonito postupanja prilikom označavanja vina. U nastavku odgovaramo. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) uređen je trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda (među koje ubrajamo i vino). Provedbene odredbe koje uređuju postupanje u primjeni Zakona o trošarinama sadržane su u Pravilniku o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13.,11/14. i 70/14.). Sukladno odredbi članka 44. stavak 1. Zakona o trošarinama, svaka pravna ili fizička osoba koja želi poslovati s trošarinskim proizvodima u Republici Hrvatskoj mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugog događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu navedenog Zakona. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se na Obrascu PUR koji ...