Mišljenje o načinu unosa teškog loživog ulja tarifne oznake KN 2710 19 64, iz rafinerije druge države članice i sustava odgode, direktnim prijevozom do krajnjeg potrošača u Republici Hrvatskoj koji nije u sustavu odgode, i da li biste se vi kao vršitelj prijevoza morali registrirati za registriranog primatelja, kako biste se mogli teretiti za trošarine. Energentu tarifne oznake KN 2710 19 64 propisana je visina trošarine u čl. 84. st. 3. Zakona o trošarina (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.), te kao takav podliježe posebnom nadzoru prilikom kretanja kao i kod skladištenja te proizvodnje, kako je navedeno u čl. 85. st. 1. t. 2. Zakona. Kretanje navedenog energenta između država članica Europske unije može se odvijati u sustavu odgode plaćanja trošarine ili izvan sustava odgode plaćanja trošarine kada se trošarinski proizvodi, već pušteni u potrošnju u jednoj državi članici, otpremaju u komercijalne svrhe u drugu državu članicu. Odredbe koje se odnose na kretanja energenata u sustavu odgode plaćanja trošarine sadržane su u Glavi III. Zakona o trošarinama. Takva kretanja dozvoljena su samo unutar Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS) ...