Prema mišljenju Carinske uprave, u situaciji kada se mijenja školjka motornog vozila, čime će motorno vozilo dobiti novi broj šasije u registarskim ispravama, a motor koji se ugrađuje je dio motornog vozila koje je već registrirano u Republici Hrvatskoj, ne nastaje obveza plaćanja posebnog poreza propisanog Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila. Uvidom u Potvrdu o ispitivanju vozila br. C-417471-01 izdanu od Centra za vozila Hrvatske d.d., utvrđeno je da je u konkretnom slučaju zamijenjena školjka/šasija vozila broj: YV1VW78821F707541 u koju je ugrađen motor br. CO33207 koji je pripadao vozilu registriranom u Republici Hrvatskoj na temelju prometne dozvole br. 11xxxxxx reg. oznake: ZG xxxx GB. Dakle, u konkretnom slučaju nema obveze plaćanja posebnog poreza na motorna vozila.

...