Pitanja vezano za unos rabljenih motornih vozila iz druge države članice EU (napominjemo da nema pisanog odobrenja za rad kako navodite u upitu već se prijava podnosi elektronski i elektronski se validira registracija u Carinskom uredu nadležnom prema sjedištu tvrtke): 1. Da li registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima može platiti poseban porez i registrirati vozila prije njihove prodaje krajnjem kupcu te ponuditi već registrirana vozila krajnjem kupcu ili je krajnji kupac obavezan platiti poseban porez na motorna vozila? 2. Koji porez se plaća na rabljeno motorno vozilo i kako se ispostavlja račun krajnjem kupcu u RH (da li se obračunava PDV ili se plaća poseban porez na stjecanje 5% ili se ne plaća ni PDV ni poseban porez na stjecanje 5%) u situaciji kada trgovac rabljenim motornim vozilima koji ima PDV ID broj i koji unese od dobavljača iz druge države članice EU rabljeno motorno vozilo na koje je u drugoj državi članici primijenjen poseban postupak oporezivanja? Člankom 6. st. 1. t. 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) propisano je da je porezni obveznik plaćanja posebnog poreza fizička i pravna osoba koja radi uporabe na cestama u ...