Tražite mišljenje o unosu proizvoda tarifne oznake KN 3826 00 10 FAME, palminog ulja tarifne oznake KN 1511 10 10 i uljane repice iz tarifne oznake KN 3826 00 90 kao i o potrebnoj dokumentaciji u vezi registracije gospodarskog subjekta za primanje tih proizvoda iz druge države članice, te daljnje prodaje. Proizvodi za koje ste naveli tarifne oznake, klasificirani su u Zakonu o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.), kao energenti, ukoliko im je namjena pogonsko gorivo, odnosno kao dodatak ili sredstvo za poboljšanje pogonskih goriva, a regulirana su odredbom članka 83. st. 3. Kada su predmetni proizvodi biološkog podrijetla sa navedenom namjenom, sukladno Zakonskoj odredbi čl. 83. st. 5. i 6. definiraju se kao biogoriva. Pod biogorivom se smatra tekuće ili plinovito gorivo koje se koristi kao pogonsko gorivo za potrebe prijevoza, proizvedeno iz biomase i definirano posebnim propisima. Biomasa je biorazgradivi dio proizvoda, otpada i ostataka biološkog podrijetla iz poljoprivrede (uključujući tvari biljnoga i životinjskog podrijetla), šumarstva i srodnih proizvodnih djelatnosti uključujući ribarstvo i akvakulturu, kao i biorazgradivi dio industrijskoga i komunalnoga otpada. Ukoliko se radi o biogorivu, koje nije pomiješano sa fosilnim gorivom, isto ...