Mišljenja.hr

Unos i prodaja antracita tarifne oznake KN 2701 11 00 za tretman bazenskih voda

Datum objave: 08.04.2014., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 410-19/14-03/30

Tražite pojašnjenje načina unosa i stavljanja na tržište trošarinskog proizvoda antracita tarifne oznake KN 2701 11 00, a čija bi namjena bila tretman bazenskih voda, te da li je potrebno proširenje vašeg trenutnog statusa registriranog primatelja za trgovanje istim. Ujedno i pitate kakav status mora imati vaš kupac da bi mogao preuzeti robu te da li morate obračunati trošarinu na antracit prilikom prodaje vašem kupcu. Zakonom o tro&..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak