Upit o zakonskoj proceduri kada se pivo pušteno u potrošnju u Njemačkoj namjerava unijeti u Republiku Hrvatsku radi potrošnje od strane gostiju vaše turističke agencije odnosno u komercijalne svrhe. Ponajprije je potrebno definirati primatelja piva koji mora biti registriran u Republici Hrvatskoj. Sukladno odredbama čl. 44. Zakona o trošarinama  (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.), svaka pravna ili fizička osoba koja posluje s trošarinskim proizvodima (što uključuje i pivo) mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugog događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu navedenog Zakona. Člankom 58. st. 2. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 131/15. i 45/16.) među ostalim propisano je da se prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi uporabom sustava elektroničke razmjene podataka koristeći elektronički Obrazac PUR. Navedeni obrazac je tiskan u Prilogu 19 Pravilnika o trošarinama. S obzirom da se ovdje radi o primitku piva već puštenog  u potrošnju primatelj se mora registrirati u statusu primatelja trošarinskih ...