Navodite kao biste  unijeli  u  Republiku  Hrvatsku vozilo koje nije u voznom stanju i koje ne bi bilo registrirano za promet i uporabu na cestama već biste ga popravili, odnosno prepravili isključivo za uporabu na zatvorenim stazama (auto-motodrom i trkaće staze) te pitate jeste li obveznik plaćanja posebnog poreza na stjecanje motornog vozila po stopi od 5% pošto biste vozilo kupili od fizičke osobe te kojih eventualnih drugih poreza. U nadležnosti Carinske uprave je Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.) i Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17.), kojima je reguliran sustav oporezivanja motornih vozila posebnim porezom na motorna vozila. Predmet oporezivanja su motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj na koja nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj, a koja se registriraju sukladno posebnim propisima. Obzirom da navodite kako predmetno vozilo neće biti korišteno na cestama u Republici Hrvatskoj, u kojem slučaju ne nastaje obveza njegova registriranja, već da će biti prepravljeno za uporabu na zatvorenim stazama, napominjemo kako u tom slučaju ne smije biti korišteno na cestama radi dolaska ...