Od gđe. B. M.-H., primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman unosa nekretnine u vlasništvu gađana u temeljni kapital trgovačkog društva. U upitu je navedeno da je fizička osoba u listopadu 2004. godine kupila nekretninu (zemljište) i po toj osnovi platila porez na promet nekretnina. Na kupljenom zemljištu fizička je osoba gradila gospodarski objekt koji nije dovršen i nema uporabnu dozvolu, pa zemljište sa nedovršenim gospodarskim objektom namjerava otuđiti na način da te nekretnine unese u trgovačko društvo kao povećanje temeljnog kapitala. Postavljeno je pitanje je li fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi dohotka od imovine i imovinskih prava, ako zemljište i nedovršeni objekt na taj način otuđi u roku unutar tri godine od kupnje građevinskog zemljišta. Nastavno odgovaramo. Člankom 27. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se dohotkom od imovine i imovinskih prava između ostalih smatra razlika između primitaka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava te izdataka koji su poreznom obvezniku nastali u svezi s tim primicima. U skladu s člankom 27. stavak 5. Zakona o porezu na dohodak otuđenjem nekretnina ...