Gospođa N. Š., dostavila nam je upit koji se odnosi na porezni tretman unosa tri građevinske parcele u njenom vlasništvu u trgovačko društvo na ime dokapitalizacije toga društva, pri čemu je građevinske parcele stekla u vlasništvo darovnim ugovorom od supruga.

Člankom 27. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se dohotkom od imovine i imovinskih prava između ostalih smatra razlika između primitaka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava te izdataka koji su poreznom obvezniku nastali u svezi s tim primicima.

Otuđenjem nekretnina i imovinskih prava smatra se u skladu s člankom 27. stavak 5. Zakona o porezu na dohodak prodaja, zamjena i drugi prijenos, a dohodak po toj osnovi čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda, pri čemu se troškovi otuđenja mogu odbiti kao izdaci.

Člankom 27. stavci 6. i 7. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se dohodak od otuđenja nekretnine ne oporezuje ako je nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji iz članka 36. stavak 7. toga Zakona, ako ...