U okviru registrirane djelatnosti, poslujete i sa motornim uljima te na zahtjev svog dobavljača iz Poljske, za potrebe njegovog poreznog tijela, tražite potvrdu ili dokument da unos motornih ulja u Republiku Hrvatske ne podliježe nikakvom dodatnom oporezivanju. Budući da u podnesku niste naveli konkretan naziv, tarifnu oznaku i krajnju namjenu energenta s kojim poslujete, pretpostavljamo da je riječ o uljima za podmazivanje koja su u pojedinim državama članicama pod posebnim mjerama nadzora. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju, a Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 1/17. i 14/17.) uređuje se postupanje u primjeni Zakona o trošarinama. Člankom 91.a st. 1. Zakona propisano je da energenti iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91, 2710 19 99, 3403 19 10, 3403 19 91 i 3403 19 99 te proizvodi iz tarifne oznake KN 3826 00 90 kada im namjena nije pogon ili grijanje podliježu posebnim mjerama nadzora proizvodnje, prerade, skladištenja i kretanja. Posebne mjere nadzora ...