U vezi Vašeg upita u kojem tražite pojašnjenje zakonitog postupanja prilikom nabave trošarinskog proizvoda mazuta (teškog loživog ulja) iz druge države članice, čija je namjena korištenje u proizvodne svrhe za koju ste ishodili oslobođenje od plaćanja trošarina u Republici Hrvatskoj, u nastavku odgovaramo. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju, a Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13., 11/14., 70/14., 157/14. i 8/15.) postupanje u primjeni Zakona o trošarinama. Proizvod mazut odnosno teško loživo ulje iz tarifnih oznaka KN 271019 61 do 2710 19 69 naveden je u članku 83. stavku 2. točki 1. Zakona te se u smislu Zakona smatra energentom. Nadalje, predmetni energent ima propisanu visinu trošarine u članku 84. stavku 3. točki 5. Zakona te se na njega odnose odredbe Zakona glede nadzora proizvodnje, prerade, skladištenja i kretanja te izvješćivanja sukladno članku 85. stavku 1. točki 2. Zakona. Člankom 44. Zakona o trošarinama propisano ...