Navodite da se u sklopu djelatnosti distribucije kemikalija bavite i kupnjom/prodajom potpuno denaturiranog alkohola s nekoliko članica EU (Mađarska, Slovenija). S tim u vezi postavljate pitanje o pratećem dokumentu u kretanju potpuno denaturiranog alkohola, obvezi ovjeravanja pratećeg dokumenta od strane nadležnog tijela i obvezi izvješćivanja o namjeravanoj isporuci ili primitku potpuno denaturiranog alkohola. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) u čl. 19. propisuje postupak kretanja trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju (između država članica). U čl. 19. st. 10. Zakona o trošarinama propisano je da je kretanje potpuno denaturiranog alkohola između Republike Hrvatske i drugih država članica EU dozvoljeno samo uz PPTD. Sukladno gornjoj odredbi, kojom je u nacionalno trošarinsko zakonodavstvo prenesena odredba Uredbe Komisije (EEZ) br. 3649/92  od 17. prosinca 1992. o pojednostavnjenom popratnom dokumentu za kretanje unutar Zajednice proizvoda podložnih trošarinama koji su bili pušteni u potrošnju u državi članici otpreme (Sl. list L 369, 18. 12. 1992., str. 17) mišljenja smo da kretanje istoga mora biti popraćeno sa PPTD-om (pojednostavnjeni papirnati prateći trošarinski dokument) iz čl. 19. st. 1. Zakona o trošarinama. Uvažavajući ...