Obratio nam se M. K. vlasnik obrta "A. S.", u svezi s prijenosom djelatnosti obrta u trgovačko društvo i primjenu poreznih propisa pri takvoj poslovnoj promjeni, o čemu nastavno dajemo mišljenje. Obrt ima djelatnost trgovine na veliko i malo gumama i rezervnim dijelovima za motorna vozila, usluge vulkanizacije i pranja vozila i ugostiteljstvo. Vlasnik obrta odlučio je zatvoriti obrt za koji vodi knjige po Zakonu o računovodstvu i plaća porez na dobit, te svu imovinu, prava i obveze prenijeti u društvo s ograničenom odgovornošću, pa pita je li moguće da se imovina, prava i obveze iz obrta prenesu u trgovačko društvo i na koji način. Porezni propisi ne ograničavaju mogućnost prijenosa djelatnosti obrta na trgovačko društvo i ovisno o načinu na koji se to učini ovisi i način oporezivanja rezultata takvog poslovnog događaja. Prijenosom imovine, obveza i kapitala cijelog obrta u društvo povećava se kapital društva (dokapitalizira se), a način postupanja s unesenim kapitalom uvjetuje oporezivanje. U članku 4., st. 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00.), propisano je da se ulaganja dioničara ili članova društva u kapital društva ne smatra ...