Poduzeće "N." d.o.o. osnovala su dva poduzeća, Novo. d.o.o. i Nar. d.o.o. na način da je svako od njih unijelo dio osnivačkog kapitala. Nakon godinu i pol suosnivači su se dogovorili da Nar. d.o.o. istupi iz društva na način da povuče svoj poslovni udio povratom unešenih strojeva, pa postavljaju pitanje da li postoji obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom prijenosa navedenih strojeva. Odgovaramo u nastavku. Odredbom čl. 2., st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 73/00.) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu. Prema čl. 11., st. 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 60/96. do 58/03.) ako društvo unosi imovinu u drugo društvo, radi se o oporezivoj isporuci. U skladu s navedenim, ako se radi o unosu imovine jednog društva u drugo društvo, takva isporuka podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.

...