Navodite kako unosite, energente tarifne oznake KN 2710 12 25, iz druge države članice, kako se bavite veleprodajom, a navedeni energent se koristi za obradu tkiva u laboratorijske svrhe, te u tu svrhu tražite pojašnjenje čl. 85. st. 4. Zakona o trošarinama. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju, a Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 131/15., 45/16.) postupanje u primjeni Zakona o trošarinama. Člankom 83. Zakona propisano je koji se proizvodi u smislu Zakona smatraju energentima, a st. 8. istog članka propisano je da se trošarina plaća na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje i električnu energiju, osim ako Zakonom nije drugačije propisano. Člankom 84. st. 3. Zakona propisane su visine trošarina na pojedine energente i električnu energiju, a čl. 85. st. 1. i 3. Zakona određeni su energenti na koje se odnose odredbe Zakona glede nadzora proizvodnje, prerade, skladištenja i kretanja te izvješćivanja. Stavkom ...