Navodite da imate namjeru unositi iz druge države članice (Njemačke) trošarinski proizvod tarifne oznake KN 3811 90 00 (dodatak gorivu) koji kupujete od prodavatelja koji nema ishođen trošarinski status. Slanje proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine vršio bi dobavljač sirovine koji u toj državi članici ima ishođen trošarinski status za poslovanjem u sustavu odgode te u vezi s time tražite pojašnjenje u vezi ishođenja odgovarajućeg trošarinskog statusa i ispunjavanja zakonskih obveza kako bi mogli zaprimiti predmetni proizvod te obračunati i platiti trošarinu. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju, a Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 1/17.) postupanje u primjeni Zakona o trošarinama. Proizvod tarifne oznake KN 3811 90 00 (dodatak gorivu) smatra se energentom sukladno čl. 83. st. 2. t. 4. Zakona i nema propisanu visinu trošarine u čl. 84. st. 3. Zakona. Ukoliko je predmetni energent namijenjen korištenju kao pogonsko gorivo, kao dodatak ili sredstvo za pobolj&scaron ...