U svezi s Vašim upitom, ističemo da se obrazac koji ste nam dostavili Obrazac O-PL iz Priloga 48 Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13., 11/14. i 70/14.) odnosi samo na unos u Republiku Hrvatsku energenata iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91 i 2710 19 99 (ulja za podmazivanje ili lubrikanti obuhvaćeni člankom 83. stavkom 2. točkom 1. Zakona o trošarinama), koji su u komercijalnom prijevozu u rasutom stanju sukladno definiciji iz članka 93.b stavak 10. Pravilnika o trošarinama, a nastavno na obveze koje su propisane navedenim člankom Pravilnika o trošarinama. Energent tarifne oznake KN 3811 90 00, kojeg namjeravate zaprimiti iz druge države članice Europske unije, kao što je razvidno iz podataka koje ste naveli na obrascu u prilogu Vašeg mail-a, naveden je u članku 85. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) i podliježe odredbama citiranog Zakona glede, između ostalog, kretanja, nadzora te izvješćivanja. U slučaju unosa energenta iz druge države članice Europske unije, kretanje takvog trošarinskog proizvoda pod sustavom nadzora između država članica može se odvijati na dva načina: - kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu ...