Vezano za Vaš upit kojim tražite objašnjenje trošarinske procedure prilikom unosa maziva i sredstva za održavanje tarifnih oznaka KN 2710 12 21 i KN 2710 19 29 za industriju iz Slovenije, odgovaramo. Energenti iz tarifnih oznaka carinske tarife KN 2710 12 21 i KN 2710 19 29, koji su navedeni u čl. 85. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.), podliježu odredbama Zakona glede proizvodnje, skladištenja, prerade, kretanja proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (EMCS), nadzora te izvješćivanja. Člankom 84. st. 3. Zakona nije propisana visina trošarine za navedene energente, već se trošarina određuje i plaća prema namjeni korištenja i prema iznosu propisanom za jednakovrijedno pogonsko gorivo, odnosno gorivo za grijanje iz čl. 84. st. 3. Zakona. Obzirom da te vrste energenata podliježu posebnom nadzoru temeljem čl. 85. Zakona, u svrhu njegove nabave potrebno je ishoditi status registriranog primatelja sukladno čl. 40. Zakona i čl. 25. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 64/13.), koji može u sustavu odgode plaćanja trošarine primati energente iz druge države članice ili ishoditi status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta koji može u sustavu odgode ...