Tražite uputu za postupanje obzirom da niste zbog opravdanih razloga (promjena u proizvodnim i logističkim procesima) u mogućnosti napraviti unos duhanskih prerađevina u roku od 60 dana od dana preuzimanja duhanskih markica. Člankom 26. st. 9. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) propisano je da ako obveza obračuna trošarine na duhanske prerađevine označene duhanskim markicama nije nastala u skladu s čl. 22. st. 1. t. 5. istoga Zakona, smatrat će se da su duhanske prerađevine puštene u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske istekom 60. dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica te da se obračunata trošarina mora platiti u roku od 30 dana nakon isteka toga roka. Obzirom da u podnesku navodite da ćete tijekom mjeseca studenoga ove godine izvršiti unos iz druge države članice Europske unije cigareta marke Pall Mall Click On u količini od 210.000 komada, koje su označene duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske (zahtjev za preuzimanje markica broj 43 od 3. rujna 2014.), dužni ste dostaviti dnevni utrošak markica najkasnije sljedećeg radnog dana od dana unosa u skladu s čl. 79. st. 6. Zakona o trošarinama. Također ste ...