Informacije vezane za unos trošarinskog proizvoda – duhana za vodenu lulu iz Poljske, u odnosu na primjenu pravila trošarinskog postupanja u nastavku dajemo osnovne informacije. Sukladno odredbama čl. 44. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.), svaka pravna ili fizička osoba koja posluje s trošarinskim proizvodima mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugog događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu navedenog Zakona. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se na Obrascu PUR koji je tiskan u Prilogu 22 Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/17. i 14/17.) i to isključivo elektroničkim putem korištenjem aplikativnog podsustava e-Trošarine. Podnositelj prijave za upis u registar trošarinskih obveznika odlučuje u kojem statusu trošarinskog obveznika želi poslovati, odnosno u vašem slučaju ili u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – trgovca ili u statusu registriranog primatelja polazeći od činjenice da ćete duhan za vodenu lulu unositi iz druge države članice Europske unije u sustavu odgode plaćanja ...