Vezano za dostavljeni upit o propisima koji reguliraju postupak uvoza duhana za pušenje kada se isti naručuje putem Interneta iz Amerike, ali i ako bi ovu robu uvozili kao pravna osoba, dostavljamo Vam odgovor kako slijedi:

Sukladno odredbi članka 187. stavka 1. točka 3. Carinskog zakona (Narodne novine br. 78/99. – 45/09.), fizičke osobe iz RH oslobođene su od plaćanja uvoznih davanja isključivo kod primitka besplatnih pošiljaka fizičkih osoba iz inozemstva i to ukoliko pošiljka ne premašuje vrijednost 300,00 kuna. Sve naplatne pošiljke koje su rezultat kupoprodaje, dakle i Internet narudžbi, podliježu plaćanju uvoznih davanja. Pri tome se od 01. siječnja 2010. godine, i na takve pošiljke, ali je vrijednosti najviše 160,00 kuna, primjenjuju oslobođenja od plaćanja uvoznih davanja. Potrebno je napomenuti da se ovo oslobođenje ne odnosi na duhanske proizvode.

Međutim potpuno je drugačiji tretman trošarinske robe, koje podrazumijevaju robu koja podliježe plaćanju trošarina prema Zakonu o trošarinama (Narodne novine br. 83/09.).

Prema ovome propisu ukoliko fizička osoba iz inozemstva besplatno šalje robu fizičkoj osobi u RH, tada takva pošiljka može sadržavati najviše 50 grama duhana za pušenje, i na istu ...