Upit vezano na unos starog automobila u voznom stanju u RH iz Slovenije koji je registriran, a radi korištenja za dijelove, ne za registraciju i uporabu na cestama u RH, te nas pitate o procesu unosa u RH, davanjima i potrebnim dokumentima. U Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.) čl. 7. st. 1. t. 2. propisuje da obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza na motorna vozila između ostalog nastaje kada fizička osoba sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj unese motorno vozilo namijenjeno za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj. Člankom 5. st. 1. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja motorna vozila navedena  u t. 1. do 5. na koja nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj i koja se registriraju sukladno posebnim propisima. U st. 2. ovoga članka propisano je da motorna vozila koja su proizvedena prije 30 i više godina, a koja su sukladno posebnim propisima razvrstana u kategoriju starodobnih (oldtimer) vozila nisu predmet oporezivanja. Na motorna vozila proizvedena prije 30 i više godina koja nisu sukladno posebnim propisima razvrstana u kategoriju starodobnih (oldtimer) vozila posebni porez se plaća u ...