Vezano za vaš upit dostavljen elektroničkom poštom 13. studenog 2014. u kojem pitate jeste li u obavezi za proizvod iz tarifnog broja KN 3811 90 00 90 trgovačkog naziva ALOX2290 AS (antikorozivni aditiv) koji bi koristili kao sirovinu u daljnjoj proizvodnji vaših proizvoda a ne za namjene pogona ili grijanja ishoditi proširenje odobrenja za oslobođenog korisnika ili možete primati u sustavu odgode plaćanja trošarine iz druge države članice u statusu registriranog primatelja odnosno povremeno registriranog primatelja te koji je postupak oslobođenja od plaćanja trošarine obzirom da obveza obračunavanja i plaćanja trošarine nastaje primitkom proizvoda i koje evidencije treba voditi po primitku. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) propisano je u čl. 83. st. 2., 3. i 4. što se smatra trošarinskim proizvodima – energentima te je u stavku 8. istoga članka propisano da se trošarina plaća na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje. Iz vašeg upita razvidno je da su predmetni proizvodi energenti iz tarifne oznake KN 3811 90 00 i navodite da ih nećete koristiti za namjene pogona i kao dodatak pogonskom gorivu ili za ...