Upit vezano uz mogućnost oslobođenja od plaćanja tro­šarine na pivo smješteno u trošarinskom skladištu a koje bi se pod carinskim nadzorom poslalo na uništenje radi isteka roka uporabe. Sukladno čl. 38. st. 1. t. 4. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 106/18.) ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta oslobođen je plaćanja trošarine na trošarinske proizvode koji su uništeni pod carinskim nadzorom. Navedeno po­drazumijeva da trošarinski proizvodi, u ovom slučaju pivo, nisu pušteni u potrošnju odnosno da se nalaze u sustavu odgode u trošarinskom skladištu. Postupak uništenja trošarinskih proizvoda pod carin­skim nadzorom detaljno je propisan čl. 29. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/19.). Uništenje proizvoda provodi tvrtka ovlaštena za uništenje i zbrinjavanje istih, na trošak vlasnika proizvoda. U dijelu koji se odnosi na oslobođenje od plaćanja po­sebnog poreza na bezalkoholna pića koje bi ovlašteni dr­žatelj poreznog skladišta uništio pod carinskim nadzorom radi isteka roka uporabe, u nastavku odgovaramo. Prema čl. 10. st. 3. t. 4. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne ...