Demografske mjere, projekti i programi koje provode tijela državne uprave RH

Vezano uz dopis Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade kojim se traže podaci o demografskim mjerama, projektima i programima koje provode tijela državne uprave, a obzirom da je Porezna uprava određena nositeljem pripreme prijedloga odgovora, radi objedinjavanja zajedničkog odgovora u nastavku dostavljamo očitovanje iz nadležnosti Carinske uprave. Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13., 115/16., 127/17. i 121/19.), Pravilnikom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17., 2/18. i 1/20.) i Uredbom o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila (Narodne novine br. 109/18.), uređeno je plaćanje posebnog poreza na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj. Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (čl. 12. st. 5.) propisano je umanjenje utvrđenog iznosa posebnog poreza za motorna vozila s devet sjedala za 75% odnosno za motorna vozila s osam sjedala za 50%, uzimajući pri tom u obzir, između ostalog, bitnu okolnost da su takva vozila pogodna za prijevoz obitelji s većim brojem djece.

...