Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba postavio nam je upit može li naknadno umanjiti poreznu osnovicu sukladno čl. 109. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 54/01.) za dio nepriznatih faktura od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Zavod za javno zdravstvo temeljem ugovora s HZZO-om je obvezan preuzeti na analizu sve isporučene uzorke od HZZO-a, koji nakon obavljene analize ne priznaje dio obavljenih usluga. Odgovaramo u nastavku. Člankom 2., st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. Prema čl. 8., st. 1. Zakona, osnovica poreza na dodanu vrijednost je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. Člankom 8., st. 3. Zakona i čl. 109. Pravilnika, propisano je da, ako se porezna osnovica (naknada) promijeni naknadno zbog različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, tada poduzetnik koji ...