Dana 11. travnja 2014. Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je Vaš podnesak u kojemu tražite od Porezne uprave podatak kada je d.d. „A“ odnosno tvrtka dužnik u predstečajnoj nagodbi ispravila odbitak pretporeza temeljem rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu od 5. kolovoza 2013. kojim se odobrava sklopljena predstečajna nagodba između dužnika d.d. „A“ i vjerovnika, među kojima je i tvrtka „B“ d.o.o. U suprotnom, ako navedena tvrtka nije ispravila odbitak pretporeza, tražite da Vas kao zainteresiranu stranku obavijestimo o rezultatu poreznog nadzora tvrtke d.d. „A“ u svezi nepostupanja po članku 63. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. U vezi navedenog, nastavno odgovaramo; Prema odredbama članka 30. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13. - Rješenje USRH, 148/13., 153/13. - Rješenje USRH; dalje u tekstu: Zakon), oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a nastaju kada su dobra isporučena ili usluge obavljene. To znači da je poreznom obvezniku koji PDV plaća prema izdanim računima i koji je isporučio dobra ili usluge (vjerovnik) obveza obračuna nastala u trenutku isporuke iako tu obvezu prijavljuje u prijavi PDV-a do 20. u mjesecu za prethodno obračunsko ...