Javnu ustanovu SC D. osnovalo je Sveučilište D., koje između ostalog obavlja djelatnosti posredovanja u zapošljavanju, prehrani i smještaju studenata. Kako se navodi u upitu, izgradnjom Studentskog doma, SC D. će upravljati objektom u kojemu će, osim osnovne djelatnosti skrbi o smještaju i prehrani studenata, obavljati i komercijalne djelatnosti kao što su ugostiteljska djelatnost, iznajmljivanje prostora i pružanje raznih usluga. Obzirom da SC D. nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, postavlja se pitanje ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost temeljem obavljanja komercijalnih djelatnosti, na koje odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 76/07.) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. Poduzetnikom se u smislu članka 2. stavak 3. Zakona smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda.

Plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su, prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona i članka 63. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 34/08 ...