Primili smo vaš upit u vezi ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost. Naime, kako navodite u upitu, komorski obrtnički sustav čine područne obrtničke komore i udruženja obrtnika, koje kao samostalne pravne osobe obavljaju djelatnost najma poslovnog prostora. Na postavljeni upit odgovaralo u nastavku.

Prema odredbi članka 6. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. – 94/09.) tijela državne vlasti, tijela državne i lokalne samouprave i uprave, političke stranke, sindikati i komore ne smatra u se poduzetnicima u smislu članka 2. stavka 3. Zakona ako obavljaju poslove u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti dovelo bi do stjecanja neopravdanih povlastica, tada će Porezna uprava rješenjem utvrditi da su porezni obveznici za tu djelatnost.

Sukladno odredbi članka 2. stavka 3. Zakona i odredbi članka 6. stavka 1. točke 1. Zakona, u vezi s odredbom članka 22. stavka ??? Zakona, poduzetnik, a time i porezni obveznik je pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, ako je godišnja vrijednost njegovih isporuka dobara i obavljenih usluga, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 1. i 11.a Zakona oslobođene poreza ...