HAA obratila nam se s upitom je Ii obzirom na djelatnost koju obavlja porezni obveznik u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Iz predmetnog dopisa razvidno je da se Vlada Republike Hrvatske obvezala osnovati za trajno i neometano obavljanje poslova akreditacije neovisno akreditacijsko tijelo kao javnu ustanovu, što proizlazi iz odredbe članka 4. stavak 1. Zakona o akreditaciji (Narodne novine, broj 158/03). Temeljem navedenog Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 27. listopada 2004. godine Uredbu o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije (Narodne novine br. 158/04.), kojom se osniva javna ustanova Hrvatska akreditacijska agencija za obavljanje poslova i zadataka nacionalne službe za akreditaciju. Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze HAA u smislu članka 13. Uredbe. 1. akreditiranje ispitnih i mjernih laboratorija, 2. akreditiranje pravnih i fizičkih osoba za potvrđivanje/certifikaciju proizvoda, sustava upravljanja i osoblja, 3. akreditiranje pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor ili slične radnje, 4. druga ocjenjivanja ili potvrđivanja osposobljenosti za provođenje postupaka ocjenjivanja sukladnosti, uključujući utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva za ocjenjivanje sukladnosti u skladu s propisima za ocjenjivanje sukladnosti za pravne ili fizičke osobe, 5. osigurava za tijela državne uprave informacije potrebne za djelotvorno provođenje politike akreditacije u području ...