Definiranje pojmova:   Porezni obveznik - svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti (može i ne mora biti u sustavu PDV-a). Poreznim obveznikom smatra se i svaka osoba (i fizička – građanin) koja povremeno isporučuje nova prijevozna sredstva, koja kupcu otpremi ili preveze prodavatelj, sam kupac ili druga osoba za njihov račun na područje druge države članice.   Poreznim obveznicima ne smatraju se tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima i u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti. No, ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama (vidjeti novost na misljenja.hr od 16. prosinca 2013., može se vidjeti klikom miša ovdje).   Porezni obveznik može biti mali porezni obveznik ili obveznik poreza na dodanu vrijednost.   Mali porezni obveznik – porezni obveznik koji nije ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.