Primili smo upit u svezi utvrđivanja prva na korištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit temeljem ulaganja u zemljište. Prema navodima iz upita porezni obveznik je tijekom prosinca 2015. godine kupio zemljište radi izgradnje hotela na istom. Nakon kupnje zemljišta porezni obveznik je 28. prosinca 2015. godine uputio inicijativu Gradu Splitu za izmjenom Detaljnog plana uređenja područja na kojem se planira izgradnja hotela. Grad Split je prema navodima iz upita donio odluku o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja 17. veljače 2016. godine, te se od tada pokreću druge aktivnosti vezane za planiranu gradnju uključujući i ishodovanje građevinske dozvole. Završetak radova i puštanje cijele investicije u uporabu planira se izvršiti do kraja 2017. godine. Stoga se postavlja pitanje, može li porezni obveznik u prijavi poreza na dobit za 2015. iskazati poreznu olakšicu za reinvestiranu dobit. Temeljem navedenoga u nastavku dostavljamo odgovor.   Porezna olakšica za reinvestiranu dobit utvrđuje se sukladno članku 6. stavku 1. točki 6. te stavcima 5. do 10. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13., 143/14. i 50/16.; dalje u tekstu: Zakon). Članak 12.a Pravilnika o ...