Zaprimili smo upit odvjetnice u ime poreznog obveznika iz dostavnog popisa u svezi obveze plaćanja poreza na promet povodom ulaganja u tuđu nekretninu. Naime, porezni obveznik iz dostavnog spiska raspolaže novčanim sredstvima potrebnim za financiranje nadogradnje doma za starije i nemoćne. Temeljem tog ulaganja porezni obveznik će postati suvlasnik idealnog dijela predmetne nekretnine u vrijednosti uloženog. Postavlja se pitanje obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost ili poreza na promet nekretnina na konkretni slučaj. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi. Predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) je sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara. Odredbama članka 33. stavka 1. Zakona, propisano je da se poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga. Stoga, ukoliko je ...