Mišljenja.hr

Ugovorna kazna korisniku javnog parkirališta

Datum objave: 26.05.2000., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410- 19/99-01/673

Prema odredbama članka 2. stavak 1. točka 1a) Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 105/99.), propisano je da se PDV plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. U članku 8. stavak 1. Zakona propisano je da osnovicu PDV-a čini naknada za isporučena dobra i obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluge treba dati ili platiti ..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati