U upitu se navodi da je prodavatelj dana 12. 04. 2001. godine sklopio ugovor o osnivanju prava plodouživanja na rok od 10 godina s odvjetničkim društvom (dalje: plodouživatelj), te o prodaji nekretnine opterećene tim pravom s fizičkim osobama (dalje: kupci) koji su ujedno i vlasnici navedenog odvjetničkog društva. Plodouživatelj u skladu s primljenim računom ostvaruje pravo na odbitak pretporeza, a kupac dobiva u vlasništvo nekretninu ispod tržišne vrijednosti sa djelomično plaćenim PDV-om. U svezi navedenog odgovoreno je: Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96.), utvrđeno je pravo plodouživanja, ovlasti plodouživatelja, prihodi od čiste vrijednosti, izvanredni popravci, obavljanje poboljšica na poslužnoj stvari, popis i procjena poslužnih stvari (poslužna stvar) u skladu s njezinom namjenom, čuvajući njeno sućanstvo. Prema odredbama Zakona plodouživatelj je ovlašten da se bez obzira na to kolike su mu potrebe, služi poslužnom stvari u skladu s njezinom namjenom, da je posjeduje kao nesamostalni posjednik, te je potpuno za sebe rabi, a njegov je i čisti prihod od čiste vrijednosti te stvari, ali sve u granicama očuvanja sućanstva, što uključuje i očuvanje temeljne namjene poslužne stvari. Plodouživatelj može pravnim poslom prepustiti drugoj osobi ...