Vezano na vaš upit u kojem tražite mišljenje o plaćanju poreza na dodanu vrijednost po ugovorima o djelu sklopljenim između Gradskog poglavarstva Grada Zagreba - naručitelja i fizičkih osoba - izvođača, za obavljanje poslova oko sređivanja zemljišnih knjiga u k.o. Grad Zagreb i k.o. Resnik, u nastavku odgovaramo. Člankom 10. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.) utvrđen je oblik dohotka što ga porezni obveznik može ostvariti na tržištu rada, robe, usluga i kapitala te davanjem na korištenje imovine. Za prosudbu radi li se o nesamostalnom ili samostalnom radu, mora se procijeniti sva obilježja rada, a ne samo vrstu ugovora i oblik isplate. Za nesamostalni rad bitno je da ne postoji poslovni rizik za posloprimca i da posloprimac u poslovni proces ulaže samo svoj rad, te da poslodavac određuje vrstu, mjesto i vrijeme rada, utvrđuje visinu isplate koja je u pravilu vezana za radno vrijeme, preuzima na svoj teret izdatke što proizlaze u obavljanju poslova, i stavlja posloprimcu na raspolaganje sredstva rada. Posao oko sređivanja zemljišnih knjiga u k.o. Grad Zagreb i k.o. Resnik, za koji je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba sklopilo ugovor ...