Ugovorom o pristupanju Republike hrvatske Europskoj uniji (Narodne novine - MU br. 2/12.) propisane su odredbe koje se odnose na dokazivanje statusa robe Unije, ali i određene druge odredbe vezane uz primjenu preferencijalne stope carine.   01.11.2013. ističu određeni rokovi i prava deklaranta, stoga u nastavku prenosimo izvadak iz predmetnog ugovora s kratkim osvrtom na isto od strane Carinske uprave.   DOKAZ O POVLAŠTENOM PODRIJETLU -TRGOVINA S TREĆIM ZEMLJAMA Robu koja se pušta u slobodan promet nakon ulaska u EU a dokaz o podrijetlu je izdan ili sastavljen najkasnije na dan prije dana pristupanja – ugovori koje su sklopile i RH i EU s određenom zemljom: Potvrde o podrijetlu koje pravilno izdaju treće zemlje ili koji je sastavljen u okviru preferencijalnih sporazuma koje je RH sklopila s navedenim trećim zemljama prihvaća se u Hrvatskoj, pod uvjetom:
a) da stjecanje takvog podrijetla daje pravo na povlašteno tarifno postupanje na temelju povlaštenih tarifnih mjera sadržanih u sporazumima ili aranžmanima koje je Unija sklopila s navedenim trećim zemljama ili skupinama trećih zemalja ili usvojila u odnosu na navedene treće zemlje ili skupine trećih zemalja
b) da su dokaz o podrijetlu i prijevozne ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.